Powrót
PCASE
Wydajne rozwiązania HPE i HP dla biur konstrukcyjnych VSSE - Wirtualny System Symulacji Inżynierskich w chmurze Wirtualizacja systemów CAD/CAE/CAM/PDM Chmura dla usług B+R, platforma badawczo-rozwojowa Usługa wykonania prac badawczo-rozwojowych (B+R) Szkolenia z systemów NX CAD/CAE/CAM
Hewlett Packard Inc.
HP ZBook 17 Workstation HP ZBook 15 Workstation HP ZBook 15u Workstation HP ZBook 14u Workstation HP ZBook Studio HP Z8 G4 Workstation (nowe) HP Z840 Workstation HP Z640 Workstation HP Z440 Workstation Monitory HP Z dla Workstation Finansowanie zakupu HP ZCENTRAL - zdalna praca na stacjach roboczych
Hewlett Packard Enterprise
HPE DL560 Gen10 Server HPE DL580 Gen10 Server HPE DL380 Gen10 Server HPE DL360 Gen10 Server
InsERT GT, InsERT nexo
InsERT GT: Rewizor, Rachmistrz, Subiekt, Gratyfikant, Gestor InsERT nexo: Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant, Subiekt, Gestor InsERT GT dla Biur Rachunkowych w zestawach promocyjnych InsERT nexo dla Biur Rachunowych w zestawach promocyjnych
TaxPro, PUZZLE
TaxPro KPiR, Płace, Faktury TaxPro dla Biur Rachunkowych (KPiR, Środki trwałe, Płace, Faktury) TaxPro cennik licencji i aktualizacji
3Dconnexion
SpaceMouse Enterprise SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro CadMouse

InsERT GT: Rewizor, Rachmistrz, Subiekt, Gratyfikant, Gestor

 Rewizor GT

(księga handlowa, środki trwałe i WNiP, Kasa, Hombanking)

Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich firm, prosty w obsłudze


Rewizor GT - Księga handlowa


Cena licencji: 1499 zł. netto,
bez limitu stanowisk


Opis i zrzuty ekranów w pdf

 

Główne funkcjonalności

 • JPK VAT, porównanie JPK z VAT-7, sprawdzanie statusu podmiotów VAT/VIES, export i import JPK z plików: xml, zip
 • Biała lista podatników VAT, sprawdzanie rachunków bankowych, mechanizm podzielonej płatności
 • e-Sprawozdania finansowe do KRS i KAS, export do plików xml, import z plików xml, korekty
 • Deklaracje skarbowe VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, itd.
 • e-Kontrole podatkowe, generowanie JPK: KR, VAT, FA, MAG, WB, export do pliku
 • Pełna integracja z Subiekt GT, Gratyfikant GT
 • Import i dekretacja dokumentów z Subiekta GT, Subiekta 123, Gratyfikanta GT
 • Schematy dekretacji z ewidencji VAT zakupu,
 • Rejestry księgowe, dzienniki, podsumowania dzienników, itd.
 • Bezpośrednie wprowadzenie dokumentów  do rejestrów VAT
 • VAT: preproporcja, z odliczeniem, bez odliczenia, odwrotne obciążenie, itd.
 • Rozrachunki, rozliczenie rozrachunków z importu wyciągów bankowych
 • Elektroniczne wysyłanie dokumentów w prosty sposób: podpis kwalifikowany, ePUAP, poświadczenie odbioru
 • Bilans RZiS pod względem rachunkowym, zestawienie kosztów i przychodów pod wzgledem podatkowym, przepływy pieniężne
 • Środki trwałe i WNiP (OT, LT, ZA, MO, PT, NP, SP, amortyzacja bilansowa i podatkowa) automatyczne księgowania
 • Homebanking import wyciągów bankowych, raporty kasowe, raporty bankowe
 • Windykacje - ewidencje: wezwań do zapłaty, not odsetkowych, cesje
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub e-Archiwizacja, bezpieczna baza danych
 • Szybkie wprowadzanie faktur poprzez skan/OCR do ewidecji VAT, następnie automatyczna dekretacja według scheamtów


Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis, następnie na 12 m-cy w cenie 395 zł netto.

Czerwony PLUS dla Rewizora GT i Gratyfikanta GT

(dodatkowe funkcjonalności)

 • Pola własne typu słownik umożliwiające podłączenie do kartoteki słownika standardowego lub zdefiniowanie własnego, indywidualnego.
 • Pola własne typu polecenie SQL - idealne rozwiązanie w przypadku, gdy funkcjonalność pól własnych typu słownik okaże się niewystarczająca.
 • Flagi własne - mechanizm umożliwiający oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów (flagi mogą odzwierciedlać różne stany i statusy oraz wspierać pracę grupową).
 • Zestawienia definiowalne (tylko dla Gratyfikanta GT) - tworzenie dowolnych zestawień kadrowo-płacowych bez znajomości składni języka SQL, a więc w sposóbczytelny i zrozumiały dla użytkownika systemu kadrowo-płacowego.
 • Homebanking - zupełnie nowy i rozbudowany moduł umożliwiający wczytywanie i rozliczanie elektronicznych wyciągów bankowych (wymagane jest, aby wyciągi otrzymywaniez banku były zapisane w formacie MT-940).
 • Zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem umożliwiające zbiorcze (seryjne) wysyłanie dokumentów sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mailowy kontrahenta (format do wyboru, domyślnie PDF).

Rachmistrz GT

(księga przychodów i rozchodów, środki trwałe, WNiP, wyposażenie,

mikroGratyfikant GT podstawowa obsługa płac)

Sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe, ergonomicznym i przyjazny dla użytkownika

Rachmistrz GT - KPiR

Cena licencji: 449 zł. netto,
bez limitu stanowisk

Główne funkcjonalności

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego
 • e-Kontrole podatkowe, generowanie JPK: KR, VAT, FA, MAG, WB, export do pliku
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy)
 • rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń)
 • naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR
 • Obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną
 • wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) export do programu Płatnik ZUS
 • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja)

Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis,
następnie na 12 m-cy w cenie 195 zł netto.

 Subiekt GT

(system handlowy i magazyny)

Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich firm, prosty w obsłudze

 

Subiekt GT - system sprzedazy magazyny

Cena licencji: 799 zł. netto,
w cenie 3 stanowiska,
bez limitu magazynów


Rozszerzenie o następne
3 stanowiska 590 zł. netto


Główne funkcjonalności

 • Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych
 • Prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami
 • Prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe)
 • Biała lista podatników VAT, sprawdzanie rachunków bankowych, mechanizm podzielonej płatności
 • Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury
 • Obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej
 • Obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi
 • Rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.)
 • Pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych
 • Wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów
 • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych)
 • Pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT
 • Pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT
 • Export i import dokumentów handlowych i magazynowych do EDI (pliki wymiany do automatycznego importu dokumentów do innych systemów)
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub e-Archiwizacja, bezpieczna baza danych
 • Generowanie plików: JPK_FA , JPK_FA_RR, JPK_MAG, JPK_WB na żądanie Urzędu Skarbowego od 1 lipca 2019 r.

 

Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis, następnie na 12 m-cy w cenie 195 zł netto

 

Niebieski PLUS dla InsERT GT

(dodatkowe funkcjonalności dla Subiekt GT)

 • Zapis dokumentów handlowych i magazynowych z odłożonym skutkiem magazynowym: odłóż skutek magazynowy, wycofaj skutek magazynowy, wywołaj skutek magazynowy.
 • Nowe algorytmy zdejmowania ze stanu FIFO/LIFO z uwzględnieniem  daty ważności dostawy.
 • Sprzedaż z dowolnych, ręcznie wskazanych dostaw.
 • Ewidencja kodów dostaw (obsługa numerów serii/partii oraz w uproszczonym zakresie numerów seryjnych) związana z wydawaniem zdostaw (oraz InsTYNKT wg kodów dostaw).
 • Automatyczne dyspozycje w sieci (mechanizm wstępnieblokujący towar na magazynie już w czasie edycji dokumentuwydania).
 • Zapis dokumentów MM z "wykonanym skutkiem tylko na magazynie źródłowym".
 • Nowe typy dokumentów: zwroty do wydań magazynowych (ZWZ) i zwroty do przyjęć magazynowych (ZPZ), a wraz z nimi nowe moduły Wydania odbiorcy i Przyjęcia dostawcy.
 • Rozszerzone pola własne (w tym również funkcje z tym związane istniejące wzielonym i czerwonym PLUSIE).
 • Drukowanie z tabel mechanizmem Crystal Reports z definiowalnymi wzorami wydruku.
 • Kontrolę rezerwacji towaru – mechanizm ostrzegający o rezerwacji towaru na wcześniejszych zamówieniach.

Zielony PLUS dla InsERT GT

(dodatkowe funkcjonalności dla Subiekt GT)

 • Dynamiczne wyliczanie masy i objętości dokumentu (dodatkowekolumny oraz możliwość włączenia podsumowania).
 • Wyświetlenie podsumowania pozycji (zawartości) dokumentu.
 • Definiowalne pola własne dla dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień, finansowych, rozrachunków, dekretów i zapisów w ewidencjach VAT (w tym również funkcje z tym związane istniejące w niebieskim i czerwonym PLUSIE).
 • Definiowalne flagi własne dla rozrachunków oznaczane nie tylko nazwami,ale i kolorami oraz filtrowanie rozrachunków po fladze, informacjakto i kiedy dokonał ostatniej zmiany flagi (w tym funkcjonalność dostępna w tym zakresie w czerwonym PLUSIE).
 • Definiowalne sprawozdania finansowe (sprawozdania własne), możliwość budowania dowolnych struktur sprawozdania, importu pozycji z już istniejących, nazwy tworzonew języku polskim, niemieckim i angielskim.
 • Biblioteka dokumentów dla podmiotu - dokumenty statutowe, finansowe, organizacyjne, regulaminy itp.
 • Biblioteka dokumentów dla kontrahenta - certyfikaty, zezwolenia, weksle, umowy handlowe, partnerskie itp.
 • Biblioteka dokumentów dla towaru - świadectwa, ulotki,certyfikaty, zdjęcia, filmy reklamowe itp.
 • Biblioteka dokumentów dla dokumentów handlowych - dodatkowa dokumentacja związana z transakcjami handlowymi głównie wewnątrzwspólnotowymi.
 • Dodawanie pliku PDF z plikiem podpisu do biblioteki dokumentów po eksporcie do pliku lub po wysyłce e-mailem za pomocą opcji Wyślij do.
 • Funkcja Powiel jako udostępniona dla większości typów dokumentów, pozwalająca na podstawie dokumentu jednego typu utworzyć dokument innego typu (np. na podstawie faktury sprzedaży można utworzyć paragon).

Gratyfikat GT

(kadry i płace)

Duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników

 

Gratyfikant GT - kadry i płace


Cena licencji: 1499 zł. netto,
do 50 pracowników w kartotece,

bez limitu stanowisk


Rozszerzenie o 50 pracowników: 390 zł. netto


Rozszerzenie znoszące limit pracowników: 1490 zł. netto

 

Główne funkcjonalności

 • Import pracowników z Płatnika ZUS, dane wdrożeniowe do chorobowego i urlopów
 • Definiowane listy płac z podziałem na działy, podsumowanie list płac
 • Automatyczna generacja list płac według działów, z możliwością zmian
 • Możliwość wprowadzania absencji w ewidecji czasu pracy po wypłacie, uwzględnia korektę w następnym miesiącu wypłaty
 • Ewidencje: osobowe, czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń, potrąceń komorniczych, ZFŚS
 • Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, itd.
 • Definiowane kalendarze pracy
 • Export do płatnika ZUS kompletu deklaracji ZUS
 • Deklaracje do GUS i PFRON
 • Deklaracje PPK - pracownicze plany kapitałowe
 • Obsługa umów i rachunków do 26 lat
 • Wyliczenie wynagrodzenia na liście płac od kwoty do wypłaty w dowolnej pozycji np. premia uznaniowa
 • Deklaracje skarbowe: PIT-11 wysyłka zbiorcza i wydruk seryjny.
 • Pełna integracja z Rewizor GT: księgowania list płac, kartoteki pracowników w analityce kont
 • Ewidencja wypłaconych zaliczek
 • Panel przypomnień o terminach złożenia deklaracji, wystawienia umów, rachunków, wypłat potraceń, itd.
 • Elektroniczne wysyłanie dokumentów w prosty sposób: podpis kwalifikowany, ePUAP
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub e-Archiwizacja, bezpieczna baza danych
Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis,
następnie na 12 m-cy w cenie 395 zł netto.

Gestor GT

(system CRM, wiadomości mail/SMS, Lead, OPP, Lejek sprzedaży)

wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami


Gestor GT - CRM

Cena licencji: 699 zł. netto,
w cenie 3 stanowiska


Rozszerzenie o następne
3 stanowiska 450 zł. netto

 

 

 

 

 


 

 

Główne funkcjonalności

 • Obsługa klientów (Lead), obsługa szans sprzedaży (OPP), lejek sprzedaży, bezpośrednia współpraca z systemem sprzedaży Subiekt GT
 • Scenariusze sprzedaży z określeniem procentowych szans w lejku sprzedaży
 • Automatycznie tworzy raporty do rozliczania handlowców (wartość sprzedaży, ilość klientów (Lead), ilość szans sprzedaży (OPP), itd.
 • Planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe
 • Łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w całym programie
 • Kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania
 • Wbudowany moduł poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu
 • Dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.)
 • Możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników
 • Liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, skuteczność sprzedawców, aktywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT
 • możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów)
 • Powiązania - możliwość tworzenia relacji między obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania i wiadomości
 • Biblioteka dokumentów, wygodny system notatek
 • Schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, wiadomości, klientów, szanse sprzedaży) do późniejszego wykorzystania
 • Obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet)
 • Strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży
 • Możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach
 • Praca sieciowa wielu użytkowników programu
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub eArchiwizacja, bezpieczna baza danych

Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis,
następnie na 12 m-cy w cenie 195 zł netto

 

 


Czy jesteś zainteresowany tym produktem? Aby uzyskać dodatkowe informacje, np. broszury i informacje o cenie
Skontaktuj się z nami