Powrót
PCASE
Wydajne rozwiązania HPE i HP dla biur konstrukcyjnych VSSE - Wirtualny System Symulacji Inżynierskich w chmurze Wirtualizacja systemów CAD/CAE/CAM/PDM Chmura dla usług B+R, platforma badawczo-rozwojowa Usługa wykonania prac badawczo-rozwojowych (B+R) Szkolenia z systemów NX CAD/CAE/CAM
Hewlett Packard Inc.
HP ZBook 17 Workstation HP ZBook 15 Workstation HP ZBook 15u Workstation HP ZBook 14u Workstation HP ZBook Studio HP Z8 G4 Workstation (nowe) HP Z840 Workstation HP Z640 Workstation HP Z440 Workstation Monitory HP Z dla Workstation Finansowanie zakupu HP ZCENTRAL - zdalna praca na stacjach roboczych
Hewlett Packard Enterprise
HPE DL560 Gen10 Server HPE DL580 Gen10 Server HPE DL380 Gen10 Server HPE DL360 Gen10 Server
InsERT GT, InsERT nexo
InsERT GT: Rewizor, Rachmistrz, Subiekt, Gratyfikant, Gestor InsERT nexo: Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant, Subiekt, Gestor InsERT GT dla Biur Rachunkowych w zestawach promocyjnych InsERT nexo dla Biur Rachunowych w zestawach promocyjnych
TaxPro, PUZZLE
TaxPro KPiR, Płace, Faktury TaxPro dla Biur Rachunkowych (KPiR, Środki trwałe, Płace, Faktury) TaxPro cennik licencji i aktualizacji
3Dconnexion
SpaceMouse Enterprise SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro CadMouse

InsERT nexo: Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant, Subiekt, Gestor

 Rewizor nexo / Rewizor nexo PRO

(księga handlowa, środki trwałe i WNiP, Kasa, Hombanking)

Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich firm, prosty w obsłudze

 


Rewizor nexo

 

 

 

Cena licencji

Rewizor nexo
1 stanowisko 1.199,- zł.
3 stanowisko 1.999,- zł.

Rewizor nexo PRO
1 stanowisko 2.199,- zł.
3 stanowisko 3.499,- zł.


 

Główne funkcjonalności

 • JPK VAT, porównanie JPK z VAT-7, sprawdzanie statusu podmiotów VAT/VIES, export i import JPK z plików: xml, zip
 • e-Sprawozdania finansowe do KRS i KAS, export do plików xml, import z plików xml, korekty
 • Deklaracje skarbowe VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, itd.
 • e-Kontrole podatkowe, generowanie JPK: KR, VAT, FA, MAG, WB, export do pliku
 • Pełna integracja z Subiekt nexo / Subiekt nexo pro, Gratyfikant nexo / Gratyfikant nexo pro
 • Import i dekretacja dokumentów z Subiekta nexo / Subiekt nexo pro, Subiekta 123 nexo, Gratyfikanta nexo / Gratyfikat nexo pro
 • Schematy dekretacji z ewidencji VAT zakupu
 • Rejestry księgowe, dzienniki, podsumowania dzienników, itd.
 • Bezpośrednie wprowadzenie dokumentów  do rejestrów VAT
 • VAT: preproporcja, z odliczeniem, bez odliczenia, odwrotne obciążenie, itd.
 • Rozrachunki, rozliczenie rozrachunków z importu wyciągów bankowych
 • Elektroniczne wysyłanie dokumentów w prosty sposób: podpis kwalifikowany, ePUAP, poświadczenie odbioru
 • Bilans RZiS pod względem rachunkowym, zestawienie kosztów i przychodów pod wzgledem podatkowym, przepływy pieniężne
 • Środki trwałe i WNiP (OT, LT, ZA, MO, PT, NP, SP, amortyzacja bilansowa i podatkowa) automatyczne księgowania
 • Homebanking import wyciągów bankowych, raporty kasowe, raporty bankowe
 • Windykacje - ewidencje: wezwań do zapłaty, not odsetkowych, cesje
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub e-Archiwizacja, bezpieczna baza danych

 

Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis, następnie
Rewizor nexo
na 12 m-cy w cenie zł 395,- zł. do 3 stanowisk +25,- zł. za każde kolejne stanowisko
Rewizor nexo PRO
na 12 m-cy w cenie zł 495,- zł. do 3 stanowisk +55,- zł. za każde kolejne stanowisko


Rachmistrz nexo / Rachmistrz nexo PRO

(księga przychodów i rozchodów, środki trwałe, WNiP, wyposażenie)

Sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe, ergonomicznym i przyjazny dla użytkownika

 

 

Rachmistrz nexo

Cena licencji:  zł. netto,
bez limitu stanowisk

Główne funkcjonalności

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego
 • e-Kontrole podatkowe, generowanie JPK: KR, VAT, FA, MAG, WB, export do pliku
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy)
 • rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń)
 • naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR
 • Obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną
 • wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) export do programu Płatnik ZUS
 • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt nexo oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja)

Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis,
następnie na 12 m-cy w cenie zł netto.

 Subiekt nexo / Subiekt nexo PRO

(system handlowy i magazyny)

Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich firm, prosty w obsłudze

 

 

Subiekt nexo

Bez limitu magazynów

Ceny netto

Subiekt nexo:
1 stanowisko: 599 zł.
3 stanowiska: 999 zł.

Rozszerzenie o następne
3 stanowiska 890 zł.

Subiekt nexo pro:
1 stanowisko: 1325 zł.
3 stanowiska: 1999 zł.

Rozszerzenie o następne
3 stanowiska 1690 zł.

 

Główne funkcjonalności

 • Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych
 • Prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami
 • Prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe)
 • Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury
 • Obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej
 • Obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi
 • Rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.)
 • Pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych
 • Wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów
 • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych)
 • Pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor nexo / Gestor nexo pro
 • Pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz nexo / rachmistrz nexo pro oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor nexo / Rewizor nexo pro
 • Export i import dokumentów handlowych i magazynowych do EDI (pliki wymiany do automatycznego importu dokumentów do innych systemów)
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub e-Archiwizacja, bezpieczna baza danych


Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis,
następnie na 12 m-cy w cenie zł netto

Gratyfikat nexo / Gratyfikant nexo PRO

(kadry i płace)

Duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników

 

 

Gratyfikant nexo


Cena licencji:  zł. netto,
do 50 pracowników w kartotece,

bez limitu stanowisk


Rozszerzenie o 50 pracowników:  zł. netto


Rozszerzenie znoszące limit pracowników:  zł. netto

 

Główne funkcjonalności

 • Import pracowników z Płatnika ZUS, dane wdrożeniowe do chorobowego i urlopów
 • Definiowane listy płac z podziałem na działy, podsumowanie list płac
 • Automatyczna generacja list płac według działów, z możliwością zmian
 • Automatyczne ksiegowanie list płac w Rewizor nexo/ Rewizor nexo pro wdług definiowanych schematów importów
 • Ewidencje: osobowe, czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń, potrąceń komorniczych, ZFŚS
 • Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, itd.
 • Definiowane kalendarze pracy
 • Export do płatnika ZUS kompletu deklaracji ZUS
 • Deklaracje do GUS i PFRON
 • Deklaracje PPK - pracownicze plany kapitałowe
 • Obsługa umów i rachunków do 26 lat
 • Wyliczenie wynagrodzenia na liście płac od kwoty do wypłaty w dowolnej pozycji np. premia uznaniowa
 • Deklaracje skarbowe: PIT-11 wysyłka zbiorcza i wydruk seryjny.
 • Pełna integracja z Rewizor nexo/ Rewizor nexo pro: księgowania list płac, kartoteki pracowników w analityce kont
 • Ewidencja wypłaconych zaliczek
 • Panel przypomnień o terminach złożenia deklaracji, wystawienia umów, rachunków, wypłat potraceń, itd.
 • Elektroniczne wysyłanie dokumentów w prosty sposób: podpis kwalifikowany, ePUAP
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub e-Archiwizacja, bezpieczna baza danych
Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis,
następnie na 12 m-cy w cenie  zł netto.

Gestor nexo / Gestor nexo pro

(system CRM, wiadomości mail/SMS, lead, OPP, lejek sprzedaży)

wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientamiGestor nexo

Cena licencji:  zł. netto,
w cenie 3 stanowiska


Rozszerzenie o następne
3 stanowiska  zł. netto

 

 

 

 

 


 

 

Główne funkcjonalności

 • Obsługa klientów (Lead), obsługa szans sprzedaży (OPP), lejek sprzedaży, bezpośrednia współpraca z systemem sprzedaży Subiekt nexo / Subiekt nexo pro
 • Scenariusze sprzedaży z określeniem procentowych szans w lejku sprzedaży
 • Automatycznie tworzy raporty do rozliczania handlowców (wartość sprzedaży, ilość klientów (Lead), ilość szans sprzedaży (OPP), itd.
 • Planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe
 • Łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w całym programie
 • Kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania
 • Wbudowany moduł poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu
 • Dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.)
 • Możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników
 • Liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, skuteczność sprzedawców, aktywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT
 • możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów)
 • Powiązania - możliwość tworzenia relacji między obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania i wiadomości
 • Biblioteka dokumentów, wygodny system notatek
 • Schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, wiadomości, klientów, szanse sprzedaży) do późniejszego wykorzystania
 • Obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet)
 • Strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży
 • Możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach
 • Praca sieciowa wielu użytkowników programu
 • Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie przetwarzania danych)
 • Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
 • Automatyczna archiwizacja według planów lub eArchiwizacja, bezpieczna baza danych

Aktualizacja do nowych wersji przez pierwsze 3 miesiące gratis,
następnie na 12 m-cy w cenie 195 zł netto

 

 


Czy jesteś zainteresowany tym produktem? Aby uzyskać dodatkowe informacje, np. broszury i informacje o cenie
Skontaktuj się z nami