Powrót

Usługi informatyczne zdalne

 

1. Usługi informatyczne instalacji i wdrożeń systemów:

  • InsERT: Rewizor, Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz, Gestor, itd.
  • WAPRO: WF Fakir, WF Mag, WF Kaper, WF Gang, itd.
  • Adad System: Puzzle, Taxpro mini, TaxPro
 

Pobierz klienta TeamViewer (PCASE)

     
  2. Usługi informatyczne serwisu, wsparcia, naprawy.
 
  3. Usługi informatyczne opieki stałej miesięcznej.
   
  4. Usługi informatyczne dla Płatnik ZUS.
   
 

5. Usługi informatyczne e-Sprawozdania finansowe w Rewizor:

  • definiowanie: RZiS, Bilans Aktywa i Pasywa, Przepływy finansowe, itd.
  • podpis elektroniczny kwalifikowany, składanie kompletu xlm do e-KRS.