Powrót
PCASE
Wydajne rozwiązania HPE i HP dla biur konstrukcyjnych VSSE - Wirtualny System Symulacji Inżynierskich w chmurze Wirtualizacja systemów CAD/CAE/CAM/PDM Chmura dla usług B+R, platforma badawczo-rozwojowa Usługa wykonania prac badawczo-rozwojowych (B+R) Szkolenia z systemów NX CAD/CAE/CAM
Hewlett Packard Inc.
HP ZBook 17 Workstation HP ZBook 15 Workstation HP ZBook 15u Workstation HP ZBook 14u Workstation HP ZBook Studio HP Z8 G4 Workstation (nowe) HP Z840 Workstation HP Z640 Workstation HP Z440 Workstation Monitory HP Z dla Workstation Finansowanie zakupu HP ZCENTRAL - zdalna praca na stacjach roboczych
Hewlett Packard Enterprise
HPE DL560 Gen10 Server HPE DL580 Gen10 Server HPE DL380 Gen10 Server HPE DL360 Gen10 Server
InsERT GT, InsERT nexo
InsERT GT: Rewizor, Rachmistrz, Subiekt, Gratyfikant, Gestor InsERT nexo: Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant, Subiekt, Gestor InsERT GT dla Biur Rachunkowych w zestawach promocyjnych InsERT nexo dla Biur Rachunowych w zestawach promocyjnych
TaxPro, PUZZLE
TaxPro KPiR, Płace, Faktury TaxPro dla Biur Rachunkowych (KPiR, Środki trwałe, Płace, Faktury) TaxPro cennik licencji i aktualizacji
3Dconnexion
SpaceMouse Enterprise SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro CadMouse

TaxPro KPiR, Płace, Faktury

Nowoczesne i wydajne oprogramowanie dla małych firm.


 • Umożliwia wyjątkowo szybkie i intuicyjnie wprowadzanie dokumentów księgowych

 • JPK - jednolity plik kontrolny

 • Eksport do Płatnika ZUS

 • Posiada mechanizmy kontroli wprowadzonych dokumentów pod kontem: powtarzajacych się faktur, luk w numeracji i innych wad

 • Umożliwia import podstawowych dokumentów sprzedazy i zakupów z programów takich jak: KAMSOFT, Subiekt GT, Optima, WF-Kaper, JPK_FA, JPK_VAT

 

Puzzle umożliwią prowadzenie:

 • Podatkowa księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Ewidencji podatku od towarów i usług
 • Ewidencj i amortyzacji środków trwałych
 • Ewidencji wyposażenia
 • Rozliczania kosztów używania prywatnych pojazdów w działalności gospodarczej
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży
 • Kartoteki towarów i usług
 • List płac i składek ZUS, eksport do płatnika ZUS, wysyłanie PIT drogą elektroniczną.
 • Rozliczania umów cywilnoprawnych
 • Deklaracji podatkowych, podpis elekroniczny i bezpośrednią wysyłkę
 • Pomoc prawną


 1. Puzzle - księga przychodów i rozchodów, ryczałt


Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

Podstawowe możliwości:

 • zmiana udziału podatnika w źródłach przychodu w trakcie roku podatkowego,
 • jednoznaczne dekretacje dokumentów źródłowych eliminujące możliwość wprowadzenia zapisu do niewłaściwej kolumny księgi podatkowej lub ewidencji VAT,
 • wspomaganie decyzji,
 • natychmiastowa informacja o kwotach podatków po wprowadzeniu kolejnego dokumentu,
 • rozliczanie podatku należnego w/g struktury zakupów,
 • definiowana lista zdarzeń gospodarczych "konta",
 • wyszukiwanie i kontrola dokumentów źródłowych w/g zadanych kryteriów: NIP, nazwa kontrahenta, określenie zdarzenia gospodarczego,
 • import dokumentów sprzedaży z programów innych producentów,
 • płynne przejście ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

 

Księga przychodów...

 • miesięczne i kwartalne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczanie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczanie dochodów z różnych źródeł: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, dzierżawa itp.,
 • analizy i raporty,
 • przelewy i przekazy pocztowe.

 

Rejestry VAT

 • jednoczesne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrach nabycia/dostawy oraz księdze przychodów lub ewidencji przychodów,
 • deklaracje VAT-7 i VAT-7K na oryginalnych formularzach POLTAX-u lub na "czystej kartce papieru",
 • rozliczanie tzw. utargów dziennych na podstawie struktury zakupów,
 • rozliczanie VAT-u naliczonego proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnione,
 • zestawienia VAT_UE.

 

Środki trwałe

 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • różne metody amortyzacji: m.in. liniowa, degresywna, jednorazowa,
 • ilustracja graficzna planu amortyzacji,
 • wydruk dowodu wewnętrznego z odpisami amortyzacyjnymi z danego okresu amortyzacyjnego.

 

Rozliczanie pojazdów

 • ewidencja przebiegu oraz kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej,
 • słowniki tras i wydatków,
 • dowody wewnętrzne i przeniesienia zapisów do księgi przychodów i rozchodów,
 • przejrzysta analiza wydatków, kwot z ewidencji przebiegu i kosztów zaksięgowanych.

 

 

2. Puzzle - faktury


Program przeznaczony jest dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, pozwala wystawiać dokumenty sprzedaży dla nieograniczoną liczby podmiotów.

Moduł „faktury" to łatwy w obsłudze program fakturujący. Wspomaga wystawianie faktur VAT oraz innych dokumentów sprzedaży.

 

Podstawowe możliwości:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur VAT, rachunki,
 • wystawianie dokumentów korygujących,
 • automatyczna numeracja dokumentów według wzorca użytkownik,
 • możliwości osobnej numeracji rachunków i faktur VAT,
 • edycja imienia i nazwiska odbiorcy lub informacja o „Oświadczeniu",
 • przeszukiwanie wystawionych dokumentów sprzedaży według wielu kryteriów np. fragment nazwy lub adresu kontrahenta, kwota transakcji,
 • edycja wystawionych dokumentów,
 • możliwość wskazania „konta" zdarzenia gospodarczego,
 • odrębne rabaty dla każdej pozycji dokumentu sprzedaży,
 • trzy poziomy cen, ceny detaliczne, półhurtowe, hurtowe,
 • kartoteki kontrahentów,
 • przypisanie poziomu cen i rabatu do wybranego kontrahenta,
 • kartoteki towarów i usług,
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych - raporty,
 • eksport dokumentów do ewidencji przychodów lub księgi przychodów i rozchodów oraz rejestru sprzedaży VAT,
 • przeszukiwanie bazy towarów i usług według wielu kryteriów: np. fragment nazwy, kod, jednostka miary, cena netto, cena brutto.


3. Puzzle - kadry, płace, ubezpieczenia ZUS


Program przeznaczony jest dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, pozwala rozliczać nieograniczoną liczbę podmiotów.

Moduł „kadry, płace i ubezpieczenia" wspomaga zarządzanie danymi kadrowymi, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyzuje rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS. Przeznaczony jest dla małych i średnich firm, a także biur rachunkowych. Aplikacja współpracuje z najnowszą wersją programu „Płatnik ZUS", eksportuje deklaracje rozliczeniowe jak i zgłoszeniowe.

 

Kadry

 • obsługa pracowników i zleceniodawców firmy,
 • ewidencja akt osobowych pracowników dotycząca nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy,
 • zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • obsługa dokumentów wymaganych przez Kodeks Pracy np. umowa o pracę, świadectwo pracy,
 • ewidencja przerw w pracy i wyliczanie na jej podstawie wynagrodzenia podstawowego, chorobowego oraz urlopowego,
 • obsługa i rozliczenie podatkowe umów o dzieło i umów zlecenia,
 • deklaracje podatkowe PIT-4, PIT-11/8b, i PIT-40,
 • projektowanie dokumentów własnych przy wykorzystaniu danych z programu.

 

Płace, ubezpieczenia

 • karty wynagrodzeń,
 • listy płac z zachowaniem poufności informacji o kwotach wypłat,
 • definiowanie składników wynagrodzenia na liście płac m. in. : premie, nagrody, zasiłki,
 • wyliczanie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • przelewy bankowe i przekazy pocztowe,
 • współpraca z programem „Płatnik ZUS".

 

Dowolny z modułów podatkowych pakietu TaxPro: "księga przychodów i rozchodów" albo "ryczałt" zapewnia zarówno rozliczenia podatkowe firm na zasadach ogólnych, jak i jednocześnie firm zobowiązanych do stosowania opodatkowania zryczałtowanego. Umożliwia prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ewidencję i amortyzację środków trwałych, przygotowuje dane do rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, rozlicza koszty korzystania z pojazdów prywatnych używanych do celów działalności gospodarczej.

TaxPro importują dane z programów do obsługi sprzedaży innych producentów, m.in. Faktura i Kasa start, Handel start, Faktura, Handel (System Zarządzania SYMFONIA® , producent Sage sp. z o.o.), Saari 30 SP (producent Chandney Software), Fortuna (producent Athenasoft), Sprzedaż (producent PRATI).

Wątpliwości merytoryczne użytkownika rozwiewa kontekstowa Pomoc Prawna - dołączony zbiór wybranych aktów prawnych dotyczących księgowości i podatków. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, a także kilkuletnia obecność na rynku zapewniają niezawodność pakietu PUZZLE.

 

 

 

Czy jesteś zainteresowany tym produktem? Aby uzyskać dodatkowe informacje, np. broszury i informacje o cenie
Skontaktuj się z nami